Aktualności

23 proc. VAT za montaż żaluzji

Podatnik prowadzący swoją działalność polegającą na montażu rolet, żaluzji i innych w budynkach sklasyfikowanych w PKOB 111, 112, 113 musi rozliczyć podatek od towarów i usług według podstawowej 23-proc. stawki.

 

Więcej…

Opłata za odbiór odholowanego firmowego auta to nie koszt

Jeżeli pozostawimy pojazd w miejscu niedozwolonym, zagrażającym bezpieczeństwu, możemy się liczyć z jego odholowaniem. Pojazd jest usuwany na koszt właściciela.

 

 

Więcej…

Korepetytor bez kasy fiskalnej

Korepetycje udzielane przez osoby w sposób zorganizowany i ciągły mogą być potraktowane jako prowadzenie działalności gospodarczej. Wiążą się z tym obowiązki podatkowe, w tym stosowanie kasy fiskalnej.

 

Więcej…

Mniejszy podatek od nieruchomości

Nie zawsze musimy płacić podatek po najwyższych stawkach.

 

 

Więcej…

Brak podpisu pod fakturą VAT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktury VAT nie muszą już zawierać ani podpisu wystawcy, ani podpisu odbiorcy:

 

 

Więcej…

Jakie dokumenty składamy do urzędu skarbowego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

W przypadku jednostek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych do urzędu skarbowego należy złożyć:

 

 

Więcej…

Kopie faktur papierowych przechowywane w formie elektronicznej

Przepisy wykonawcze do ustawy o VAT, jak i unormowania unijne nie nakazują posiadania wyłącznie papierowych kopii faktur, za wystawienie faktury uznać można zgromadzenie informacji niezbędnych do jej sporządzenia.

 

Więcej…