image image
Zlecenie firmie zewnętrznej usług księgowych czy też płacowo-kadrowych, staje się obecnie wymogiem czasu. Pomaga to w uzyskaniu stałej kontroli co do jakości wykonywanych czynności ale i wymierne korzyści finansowe.   Czytaj więcej
Rozpoczynasz działalność? Dla rozpoczynających działalność proponujemy wiele zniżek przy prowadzeniu księgowości.
Oferujemy również pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej.      
Czytaj więcej

Mniejszy podatek od nieruchomości

Nie zawsze musimy płacić podatek po najwyższych stawkach.

 

 

Więcej…

Kopie faktur papierowych przechowywane w formie elektronicznej

Przepisy wykonawcze do ustawy o VAT, jak i unormowania unijne nie nakazują posiadania wyłącznie papierowych kopii faktur, za wystawienie faktury uznać można zgromadzenie informacji niezbędnych do jej sporządzenia.

 

Więcej…

Jakie dokumenty składamy do urzędu skarbowego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

W przypadku jednostek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych do urzędu skarbowego należy złożyć:

 

 

Więcej…