Mniejszy podatek od nieruchomości

Nie zawsze musimy płacić podatek po najwyższych stawkach.

 

 

W przypadku budynków stawki różnią się od tego czy są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej czy nie. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.zm.) budynki związane z prowadzeniem działalności to te, które są w posiadaniu przedsiębiorcy oprócz budynków mieszkalnych. Również zlokalizowane garaże w budynku mieszkalnym oraz lokale użytkowe, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza objęte są stawką dla budynków mieszkalnych.