Oferta dla firm

cennik

zryczałtowany podatek dochodowy od   120,00 zł
zryczałtowany podatek dochodowy z VAT od   160,00 zł
podatkowa księga przychodów i rozchodów od   200,00 zł
podatkowa księga przychodów i rozchodów z VAT od   250,00 zł
księga rachunkowa od   1 000,00 zł
kadry od   30,00 zł od osoby
płace i obsługa ZUS w pakiecie usług
sprawozdawczość GUS od   100,00 zł za sprawozdanie
rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych 1 miesięczna stawka za usługi
doradztwo podatkowe w pakiecie usług
analiza finansowa od   100,00 zł za analizę
analiza ekonomiczna od   100,00 zł za analizę
reprezentacja w ramach upoważnienia w Urzędach Skarbowych i ZUS ryczałt 50,00 zł/godz.
ubezpieczenia w/g taryf ubezpieczyciela
dojazd do klienta ryczałt 20,00 zł

dla nowych firm i klientów rabat 30% za pierwsze trzy miesiące współpracy