Oferta dla klientów indywidualnych

zryczałtowany podatek dochodowy z wynajmu lokali
ryczałt od 50,00 zł
rozliczenie roczne podatku dochodowego (PIT)
ryczałt od 30,00 zł za PIT
ubezpieczenia
w/g taryfy ubezpieczyciela
wypełnianie deklaracji i druków urzędowych ryczałt od 10,00 zł za druk

zapraszamy