Oferta dla klientów indywidualnych

  • zryczałtowany podatek dochodowy z wynajmu lokali
  • rozliczenie roczne podatku dochodowego (PIT)
  • ubezpieczenia
  • wypełnianie deklaracji i druków urzędowych